Bevara, utveckla, komplettera, ombilda eller sälja?

Transaktionsrådgivning

Vi levererar helhetslösningar och hjälper dig att besluta vad som ska kompletteras, bevaras, utvecklas och vad som ska säljas.

Beroende på fastighetstransaktionens karaktär kan uppdrag förmedlas offentligt eller strikt konfidentiellt. En del av våra uppdragsgivare för transaktionsrådgivning har en önskan om att hålla sina försäljningar eller köp borta från den öppna marknaden. Våra upparbetade kundrelationer över hela landet blir då avgörande, oavsett om vi företräder en köpare eller en säljare.

I det fall fastigheten ska säljas har vi kompetensen att bedöma vad som bör ombildas och vad som ska säljas till placerare, en helhetssyn som gör oss unika.