Ekonomisk och teknisk

Fastighetsförvaltning

Vi förvaltar våra kunders fastigheter med stort engagemang och ansvar.

Målet är att, med öppen och nära dialog, tidigt fånga upp förändringar och nya behov i våra kunders fastighetsbestånd.

Vårt förvaltningsarbete och de tjänster vi erbjuder, tar alltid hänsyn till fastigheternas påverkan på den gemensamma miljön.

Ekonomisk förvaltning

Fastier tar hand om era dagliga ekonomiuppgifter.

Vårt uppdrag innefattar hela kedjan av tjänster från kontraktsregistrering, hyresavisering, krav och inkasso, elektronisk fakturahantering, löpande redovisning, bokslut och årsredovisning till budget, analys och uppföljning för såväl mindre som större bolag.

Teknisk förvaltning

Underhållsplan
Fastier upprättar en underhållsplan som uppdateras regelbundet tillsammans med våra fastighetstekniker för att fånga upp byggnadstekniska förändringar och hyresgästers behov. Den tekniska förvaltningen är ytterst ansvarig för att optimera eller sänka kundernas driftskostnader.

Relationen med hyresgästerna
tar vi ansvar för, och vi arbetar aktivt med budgetering, prognos och uppföljning av drift – och underhållskostnader.

Vår utvecklingsavdelning
tar hand om de byggarbeten som kan behövas efter till exempel inbrott eller fuktskador. De tar dessutom ett helhetsansvar vid ombyggnad och vid hyresgästanpassning inför en kommande hyresgäst.

Hyresförhandling

Som fastighetsägare kan du anlita oss som biträde vid omförhandling av befintliga hyresavtal.

Tid frigörs så att ni istället kan fokusera på er kärnverksamhet.

Kvalificerad rådgivning inom kommersiella fastigheter kräver goda kunskaper inom en mängd olika kompetensområden – inte bara inom de områden där vi själva är verksamma. För att vi ska lyckas med våra uppdrag krävs att alla rådgivare som involveras i processen levererar en tjänst av högsta kvalitet. Som kund hos oss får du tillgång till vårt nätverk av professionella rådgivare inom alla de områden som krävs för att genomföra uppdraget. Vi erbjuder dig en helhetslösning med noggrant utvalda rådgivare avseende alla delar av affären.

Fastighetsdrift

Fastiers fastighets- och drifttekniker utför tillsyn och skötsel och underhåll samt arbetar förebyggande med strukturerade ronder.

Övriga tjänster inom fastighetsdrift är förbättring av inomhusklimat, egenkontroll, SBA, energioptimering, bearbetning av driftstatistik samt avrop av myndighetsbesiktningar.

Hör av dig!

Så berättar jag gärna mer om vad vi på Fastier kan hjälpa er med.

Magnus Ingvarsson
magnus.ingvarsson@fastier.se
070-518 40 10