Förvaltning

Heltäckande ekonomisk och teknisk förvaltning av
våra kunders fastigheter.

Budgetering, prognos och uppföljning av drift-
och underhållskostnader.

Läs mer

Asset Management

Vi ser potentialen i era fastigheter med målsättningen att öka värdet.

Asset Management är en mer aktiv typ av förvaltning med fokus på att utveckla och investera för att öka värdet på fastigheten,

Läs mer

Transaktionsrådgivning

Vi har lång erfarenhet av fastighetsrådgivning och förmedling vid försäljning, köp och bostadsrättsombildningar av fastigheter.

Läs mer

Fastighetsutveckling

Vi Identifierar fastigheter och råmark som kan utvecklas till framgångsrika utvecklingsprojekt, nyskapande kommersiella byggnader och samhällsfastigheter eller moderna hyresrätter.

Läs mer