Tillsammans ökar vi fastighetens sociala och ekonomiska värden

Asset management

Vi ser potentialen i ert fastighetsbestånd och fokuserar på både social och ekonomisk värdeökning

Vi hjälper er både strategiskt och operativt och axlar gärna en roll som VD, fastighetschef eller förvaltningschef.

Vi identifierar, förvärvar, utvecklar och förvaltar ert fastighetsbestånd med målsättningen att uppnå bästa möjliga resultat utifrån uppsatta mål.

Vi har egen personal som arbetar med uthyrning.

Vi vet att relationen med befintliga hyresgäster är mycket viktig. Därför lägger vi mycket tid på att bevara en god relation med våra kunders befintliga hyresgäster. Vi genomför löpande möten, har en nära dialog och är lyhörda för hyresgästernas önskemål.