Fastier  •  Förvaltning  •   Asset Management  •  Transaktionsrådgivning  •   Fastighetsutveckling

Tillsammans skapar vi framtidens byggnader och fastigheter

Förvaltning

Heltäckande ekonomisk och teknisk förvaltning av
våra kunders fastigheter.

Budgetering, prognos och uppföljning av drift-
och underhållskostnader.

Asset Management

Vi ser potentialen i era fastigheter med målsättningen att öka värdet.

Asset Management är en mer aktiv typ av förvaltning med fokus på att utveckla och investera för att öka värdet på fastigheten,

Transaktionsrådgivning

Vi har lång erfarenhet av fastighetsrådgivning och förmedling vid försäljning, köp och bostadsrättsombildningar av fastigheter.

Fastighetsutveckling

Vi Identifierar fastigheter och råmark som kan utvecklas till framgångsrika utvecklingsprojekt, nyskapande kommersiella byggnader och samhällsfastigheter eller moderna hyresrätter.

Vad har ni på gång?

Det vore kul att få höra om era planer.
Jag ger gärna tips och kommer med förslag på hur vi kan vara till hjälp.

Hör av dig!

Magnus Ingvarsson

Magnus Ingvarsson
magnus.ingvarsson@fastier.se
070-518 40 10

Fastier har under åren byggt upp ett stort personligt nätverk med aktörer inom fastighetsbranschen.

Genom tät dialog och kommunikation inom nätverket skapar vi de bästa förutsättningar för att ge våra kunder rätt expertis.

Våra kunder säger

Fastier hade rätt kompetens för att manövrera försäljningen av kommunens stora fastighetsbestånd

Vi anlitade Fastier för att utveckla och organisera bolaget.

Magnus Ingvarsson på Fastier gick in som Interim-VD då vi efter kommunfullmäktiges beslut att avyttra minst 30% av vårt fastighetsbestånd stod inför stora förändringar.

Magnus tilltalande stil inger ett förtroende, som pekar på ordning och reda. Vi är mycket nöjda med Magnus arbete där han på ett professionellt och strukturerat sätt genomförde försäljningen som för kommunen möjliggjorde nya investeringar. På ett effektivt sätt frigjordes kapital som vi nu kan investera i befintligt fastighetsbestånd och nybyggnation av bostäder.

Claes Osslén, Styrelseordförande Bjuvsbostäder

Fastier har rätt kompetens för turnaround management, fastighetsanalys och komplicerade transaktioner

Vi har anlitat Fastiers Magnus Ingvarsson för olika roller på Laholmshem AB och Kommunfastigheter AB. Det första uppdraget var att leda fastighetsskötare vaktmästare, grönytepersonal och städare till en bättre fungerande struktur.

Ett flertal av våra bästa medarbetare kan intyga att de aldrig varit med om ett sådant positivt intresse för deras arbetssituation, i kombination med en gedigen fastighetskompetens.

Jag vill också särskilt framhålla Fastiers stora erfarenhet av komplicerade affärsupplägg i samband med fastighetstransaktioner. Vi kunde tack vare Magnus på Fastier få till inte bara lyckade försäljningar utan även eftertraktade köp och byten.

Stefan Lundström, VD Laholmshem (2013-2020)